Program Štipendium SAV

Program Štipendium SAV je iniciatívou Slovenskej akadémie vied s cieľom priviesť na pracoviská SAV excelentných pracovníkov zo zahraničia vo veku do 40 rokov, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí v oblasti vedy a výskumu.

Vybrané pracovisko SAV uzatvorí s úspešným žiadateľom pracovnú zmluvu na dobu určitú (max. 4 roky), pričom finančné krytie mzdy, zákonných odvodov, príp. aj nákladov vedeckého projektu môže dosiahnuť výšku max. 40 000 €/rok.