Kontakt

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor vedy a výskumu
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1

Tel.: +421 (0)2/57510264

e-mail: hrabovska@up.upsav.sk


meno:
e-mail:
Váš text: