Výsledky Programu Štipendium SAV

Predsedníctvo SAV rozhodlo o financovaní nasledujúcich uchádzačov v rámci Programu Štipendium SAV:Program Štipendium SAV – nevyhlásenie ďalšej výzvy

Predsedníctvo SAV rozhodlo dňa 10.6.2013 o nevyhlásení ďalšej výzvy Programu Štipendium SAV. Dôvodom pre toto rozhodnutie je skutočnosť, že SAV získala možnosť pripraviť nový mobilitný program, ktorý bude spolufinancovaný EÚ. Program je zameraný na rovnakú cieľovú skupinu ako Štipendium SAV a má veľmi podobné podmienky pre expertízu uchádzača i hostiteľského pracoviska. Pripravovaný program umožní Slovenskej akadémii vied zamestnať viac špičkových vedcov zo zahraničia a ponúknuť im zaujímavé a motivujúce pracovné podmienky. Prvá výzva bude vyhlásená v januári 2014.

Prihlášky, ktoré boli podané v rámci prvej výzvy Programu Štipendium SAV, sú momentálne v štádiu hodnotenia.

Informácie o novom programe hľadajte v najbližších mesiacoch na hlavnej stránke SAV. Súčasne budú distribuované riaditeľom pracovísk SAV.

Pevne veríme, že vás náš nový mobilitný program zaujme.